KORTY TENISOWE

NAWIERZCHNIE SPORTOWE

HALE SPORTOWE

PROJEKTOWANIE

KONTAKT

Założeniem naszej działalności jest sprostanie oczekiwaniom naszych klientów, co do funkcjonalności i estetyki zaprojektowanych obiektów sportowych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ich realizacji do niezbędnego minimum.

 

Współpracujemy z wielobranżowym zespołem projektowym posiadającym odpowiednie uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie.

 

Rozpoczynając od ogólnych opracowań, przez rozwiązania koncepcyjne, wykonujemy projekty o szczegółowości wymaganej przez instytucje opiniujące, uzgadniające i wydające pozwolenia na budowę.

 

Inwestowanie wymaga załatwienia całego szeregu formalności, należy odpowiednio rozdzielić środki, opracować ciekawą

i ekonomiczną koncepcję. Oferujemy daleko idącą pomoc również w tym zakresie, począwszy od doradztwa w zakresie skomplikowanej materii prawa budowlanego do roli pełnomocnika w załatwieniu konkretnych spraw urzędowych.

 

Będąc jednocześnie projektantem i wykonawcą obiektów sportowych gwarantujemy prawidłową i zgodną z projektem realizację inwestycji. ACTIV SPORT oferuje:

 

• opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w ramach programów rządowych "Moje Boisko - Orlik 2012", "BLISKO BOISKO", "BOISKO WIELOFUNKCYJNE",

 

• wykonanie ogólnych opracowań oraz rozwiązań koncepcyjnych,

 

• wykonanie projektu o szczegółowości wymaganej przez instytucje opiniujące, uzgadniające i wydające pozwolenia na budowę,

 

• wykonanie obiektu sportowego zgodnie z założenia wcześniej uzgodnionego z Inwestorem i Użytkownikiem projektu.

 

Funkcjonalność i estetyka